En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la pàgina web www.eltupi.cat  és ASSOCIACIÓ D’ACOLLIDA EL TUPÍ, ara endavant el RESPONSABLE, i les seves dades d’identificació són les següents:

Objecte

El RESPONSABLE és una associació sense ànim de lucre que neix a Vic (Osona) l’octubre de 2004 amb la intenció de vetllar per les persones que passen dificultats i que per diversos motius es troben soles i sense recursos oferint-los un menjador social perquè puguin menjar un àpat calent.

El RESPONSABLE ofereix, a través d’aquesta pàgina web, la possibilitat de fer donacions des de els apartats “Donatius”Ajuda’ns amb 1 euro al mes. Les donacions serviran per ajudar a les persones que es trobin en la situació abans comentada.

Tractament de dades

El RESPONSABLE, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades, us indica la següent informació:

 • Finalitat del tractament de dades
  • Les dades es tractaran amb la finalitat de tramitar la donació.
  • Facilitar el certificat fiscal corresponent.
 • Base jurídica per al tractament de dades
  • La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment de l’interessat, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD, així com per al compliment duna obligació legal aplicable al responsable del tractament, en virtut de l’article 6.1. ), quant a la tramitació del certificat fiscal.
 • Termini de conservació
  • Les dades personals no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat demanats, excepte que hi hagi una obligació legal.
 • Transferències internacionals de dades
  • No es preveu cap transferència internacional de dades personals.
 • Cessió de dades a tercers
  • El RESPONSABLE no cedirà les dades personals a tercers. Això no obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679.
 • Exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició
  • Podreu dirigir les vostres comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de correu postal al RESPONSABLE a C/ DEL PELLAIRE DULCET (BX) 12 08500 VIC – BARCELONA o a l’email: tac.i1720880713putle1720880713@iput1720880713le1720880713 juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del DNI i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.
  • Així mateix, podeu adreçar-vos a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

Formes de realitzar donacions

L’usuari podrà realitzar donacions al RESPONSABLE mitjançant les formes següents:

 1. TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

Al número de compte corrent següents:

 • CAIXABANK ES07 2100 0420 55 0200177966

És molt important que en realitzar la transferència indiqui en l’assumpte el seu nom, cognoms i DNI.

Si ho desitja, pot enviar-nos el justificant de la transferència al correu electrònic tac.i1720880713putle1720880713@iput1720880713le1720880713. Però, en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la validació del servei fins que el nostre departament d’administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

Us recordem que les donacions s’han de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d’Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. De no ser així, el RESPONSABLE podria paralitzar el servei contractat al no rebre la quantitat íntegra del mateix.

Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del donant.

 1.  TEAMING

Teaming és una eina online per recaptar fons per causes socials a través de micro donacions d’1€ al mes.

Com es pot ser Teamer d’ASSOCIACIÓ D’ACOLLIDA EL TUPÍ?

Molt fàcil i en només quatre senzills passos:

 1. Registra’t a Teaming aquí
 2. Escull la forma de pagament que prefereixis
 3. Difon el grup entre els teus amics i familiars!

Com es pot deixar de fer aportacions mensuals?

En qualsevol moment l’usuari podrà deixar de col·laborar sense haver de donar cap tipus d’explicació. Simplement haurà de clicar el botó “Ja no vull col·laborar” que trobarà dins el seu perfil de Teaming.

Deduccions fiscals aplicables a les teves donacions

Com a soci o donant del RESPONSABLE, us informem, que totes les donacions fetes a la nostra entitat per un donant resident fiscal a Espanya gaudeixen d’una deducció en la quota de l’impost de la renda de les persones físiques (si el donant és persona física) o a l’impost sobre societats (si el donant és persona jurídica). En cas de donacions de l’exterior, el tractament fiscal queda relegat a les lleis de cada país. Si requereix un rebut físic de la donació per motius fiscals, pot sol·licitar-ho al correu electrònic tac.i1720880713putle1720880713@iput1720880713le1720880713.

Com donar-se de baixa

Les persones donants habituals o sòcies del RESPONSABLE, poden donar-se de baixa en qualsevol moment escrivint a tac.i1720880713putle1720880713@iput1720880713le1720880713 o enviant un correu postal a la següent adreça: C/ DEL PELLAIRE DULCET (BX) 12 08500 VIC – BARCELONA; especificant el motiu pel qual causa baixa.

Jurisdicció

El RESPONSABLE es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts o per l’incompliment de la present política de donacions.

La relació entre l’usuari i el RESPONSABLE es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. El RESPONSABLE té el domicili al C/ DEL PELLAIRE DULCET (BX) 12 08500 VIC – BARCELONA.